Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar
ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Lex Consul Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri, müvekkillerine ihtiyaçlarına uygun
etkili ve yenilikçi hukuki hizmetler sunmaktadır.

İş Hukuku

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Detaylı Bilgi

İcra İflas Hukuku

Detaylı Bilgi

Aile Hukuku

Detaylı Bilgi

Etkili ve yenilikçi hukuki çözümler

Lex Consul Hukuk ve Danışmanlık

Av. Canberk Şen tarafından 2020 yılında kurulan Şen Hukuk Bürosu 2022 yılında büyüyerek ve kurumsallaşarak Lex Consul Hukuk ve Danışmanlık ismini almıştır. Büromuzun misyonu ve vizyonu müvekkillerine her zaman en kaliteli ve çözüme odaklı hukuki hizmeti vermektir. Hukuk büromuz özel hukuk ve kamu hukukunun tüm alanlarında dava, icra takibi ve şirket danışmanlığı şeklinde faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Lex Consul Hukuk ve Danışmanlık olarak misyonumuz birlikte çalıştığımız şirketler ve müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatları doğrultusunda en doğru ve güvenilir sonuçlara ulaştırmaktır.
Lex Consul Hukuk ve Danışmanlık olarak vizyonumuz alanında önde gelen avukatlık bürolarından olmaktır.

HİZMETLERİMİZ

• İş Hukuku
• Ceza Hukuku
• İcra İflas Hukuku
• Aile Hukuku
• Tüketici Hukuku
• KVKK Danışmanlık
• Rekabet Hukuku
• Ticaret Hukuku
• İdare ve Vergi Hukuku
• Fikri Mülkiyet Hukuku
• Sağlık Hukuku
• Çevre Hukuku
• Gayrimenkul Hukuku
• Miras Hukuku
• Bilişim Hukuku
• Tahkim Hukuku

0k

Çözülmüş Vakalar

0%

Müşteri Memnuniyeti

0+

Lokasyonlarımız

0

Ekip Üyeleri

Etkileyici ve Yenilikçi Hukuki Çözümler

Tüketici Hukuku

Detaylı Bilgi

KVKK Danışmanlık

Detaylı Bilgi

Rekabet Hukuku

Detaylı Bilgi

Ticaret Hukuku

Detaylı Bilgi

İdare ve Vergi Hukuku

Detaylı Bilgi

Fikri Mülkiyet Hukuku

Detaylı Bilgi

Sağlık Hukuku

Detaylı Bilgi

Çevre Hukuku

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Hukuku

Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Detaylı Bilgi

Bilişim Hukuku

Detaylı Bilgi

Tahkim Hukuku

Detaylı Bilgi

Profesyonellik, verimlilik ve doğruluk

Canberk ŞEN
Avukat

Elif Özselçuk ŞEN
Avukat

Makaleler

  • Tümü
  • Ceza Hukuku
  • Haberler

Malpraktis Tazminatlarında Özel Hekimler Mağdur (Mu?)

Dr. Feza Şen tarafından yazılan ve Bursa Hayat isimli internet sitesinde 29.06.2022 tarihinde yayınlanan Malpraktis Tazminatlarında Özel Hekimler Mağdur (Mu?) isimli köşe yazısındaki görüşlerimiz: “LexConsül hukuk bürosu kurucu avukatı Canberk Şen konuya daha farklı bir noktadan bakıyor. “Rücu meselesine ilişkin yapılan düzenlemelere eleştirileri mevcut. Bir devlet görevlisinin kamu hizmeti yaparken vatandaşa zarar vermesi durumunda, vatandaş […]

Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması

Bir önceki yazımızda ifade edildiği üzere meşru müdafaa ile ilgili olarak en önemli husus yapılan savunmanın saldırı ile orantılı olmasıdır. Fail tarafından orantılı bir savunma gerçekleştirilmediği takdirde meşru müdafaada sınırın aşılması söz konusu olacaktır. TCK md 27/2 “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” şeklindedir. […]

MEŞRU MÜDAFAA

Meşru müdafaa kişinin kendisine veya bir başka kimseye yönelen haksız saldırıya karşı saldırının gerçekleştiği andaki imkanlarla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için gerçekleştirdiği fiildir. Meşru savuma TCK md 25/1 ile “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı […]

TEBLİĞ SUNUMU

Kurucumuz Av. Canberk Şen Atılım Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Kitle Fonlaması Sempozyumu” nun oturum başkanlığını Prof. Dr. Aynur Yongalık’ın yaptığı 2. oturumunda “Girişim Şirketlerinin Pay İhracı Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Sorumluluğu” başlıklı tebliği sunmuştur. Aynı oturumda Dr. Öğr. Üyesi Serdar Hızır “III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği ile Kabul Edilen Pay Devri Sınırlamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı […]

2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ve sözleşmeye ilişkin duyuru Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yayınlanmış olup mevcut duyuruya linkten ulaşabilirsiniz: https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/2022-Yili-Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Ozel-Saglik-Hizmeti-Sunucularindan-Saglik-Hizmeti-Satin-Alim-Sozlesmesi-2022-05-27-07-48-41  

UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

31 Aralık 2021 tarih 31706 sayılı Resmî Gazete’de Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca uzlaştırmacılara; a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 200-300 TL, b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde; 1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 TL, 2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 TL, 3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 TL, […]

KARİYER

Lex Consul Hukuk Danışmanlık Ofisimizde bizimle çalışmak isteyen avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımız fotoğraflı özgeçmişlerini info@lexconsulhukuk.com
adresine gönderebilirler.
AVUKAT

• Eğitim Bilgileri
• İngilizce veya başka bir yabancı dil bilgi düzeyi
• İş tecrübesi
• Referanslar
• Microsoft Office düzeyi

Stajyer Avukat

• Eğitim Bilgileri
• İngilizce veya başka bir yabancı dil bilgi düzeyi
• İş tecrübesi
• Microsoft Office düzeyi

Dava veya iş danışmanlığı projesi ne kadar sürer?

Olayın özelliğine göre değişmektedir. Uzman kadromuz dava ve iş takip süreçlerini titizlikle yerine getirmektedir.

Bir avukat tutmanın maliyeti nedir?

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uygulanır. Avukatlık Kanunu uyarınca bahsi geçen tarifenin altında iş alınması yasaktır.

Bir avukatın sorumlulukları nelerdir?

Avukat müvekkili ile imzaladığı iş sözleşmesi kapsamında üzerine düşen sorumluluğu Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kurallarına uygun şekilde yerine getirmekle mükelleftir.

Ya avukat tutamazsam?

Dava ve icra takip işlerinde veya sözleşme akdedilmesi esnasında avukat tutulmazsa taraflar kendileri için önemli görünmeyen fakat işlemin esası bakımından önem arz eden konularda hak kayıpları yaşarlar, haklıyken haksız konuma düşerler.

Bize ihtiyacınız olduğunda buradayız


    İletişim

    Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.