ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

22 Aralık 2021 tarih 31697 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

Söz konusu tarifeye göre;

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

Mezkûr tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak arabuluculuk asgari ücret tarifesi hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk asgari ücret tarifesi metnine linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-19.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.