Currently browsing: Aile Hukuku

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davası neticesinde daha az kusurlu olan ya da hiç kusuru bulunmayan eş kusurlu eşten maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat hususu TMK’nın 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası içinde talep edilebileceği gibi, ek bir dava açılarak da talep edilebilir. Ancak maddi ve manevi tazminat taleplerine […]

Read more

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, boşanmadan sonra evlilik birliği içerisinde elde edilen malların taraflara paylaştırılmasıdır. Mal paylaşımına ilişkin talepler boşanma davası içerisinde gündeme gelmez ancak boşanmanın neticelenmesinden sonra gündeme gelebilir. Bu sebeple de uygulamada boşanma davasının yanında mal paylaşımı davası açılıp boşanma davası bekletici mesele yapılabildiği gibi boşanma davasının neticelenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde de söz […]

Read more

Boşanma Davasında Nafaka ve Çeşitleri

Boşanma davası sürerken ve davanın sonuçlanması durumunda 3 tip nafakaya hükmedilebilir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır. TEDBİR NAFAKASI Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken eşlerden birinin diğerinden istediği nafaka türüdür. Tedbir nafakası eşin kendisi için ya da ergin olmamış çocuk için talep edilebilir. Tedbir nafakası geçici nitelikte bir hukuki müessesedir ve talep eden tarafın […]

Read more

Boşanma Davası

Uygulamada iki tip boşanma söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma; eşlerin karşılıklı olarak anlaşıp aralarındaki evlilik birliğine son vermek için protokol hazırlamaları ve bu protokolün mahkemeye onaylatılması sonucunda tamamlanır. Anlaşmalı boşanmada en önemli husus boşanma protokolünün hazırlanması olup söz konusu protokolün mutlaka boşanma avukatı tarafından hazırlanması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunun(TMK) […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.