Currently browsing: Ceza Hukuku

Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması

Bir önceki yazımızda ifade edildiği üzere meşru müdafaa ile ilgili olarak en önemli husus yapılan savunmanın saldırı ile orantılı olmasıdır. Fail tarafından orantılı bir savunma gerçekleştirilmediği takdirde meşru müdafaada sınırın aşılması söz konusu olacaktır. TCK md 27/2 “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” şeklindedir. […]

Read more

MEŞRU MÜDAFAA

Meşru müdafaa kişinin kendisine veya bir başka kimseye yönelen haksız saldırıya karşı saldırının gerçekleştiği andaki imkanlarla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için gerçekleştirdiği fiildir. Meşru savuma TCK md 25/1 ile “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı […]

Read more

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu TCK’nın 89’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre taksirle yaralama suçu mağdurun vücuduna acı vermek veya sağlığını ya da algılama yeteneğinin bozulması neticesinde ortaya çıkar. Uygulamada taksirle yaralamaya örnek olarak trafik kazası sonucunda yaralanma, doktor hatası neticesinde yaralanma, iş kazası neticesinde yaralanma gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Kasten yaralama suçunda fail bakımından bilme ve […]

Read more

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Bu suç çeşidinde failin kasıtlı davranmaması gerekmekte olup TCK’nın 22 maddesinde düzenlenen taksir unsurunun gerçekleşmesi yeterlidir. Bir kimsenin taksirle adam öldürme suçun faili olabilmesi için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve neticesinde de kanunda suç olarak tanımlanan neticenin meydana gelmesi gerekmektedir. Daha basit bir anlatımla ifade etmek gerekirse failin kanunda suç olarak tanımlanan […]

Read more

Seri Muhakeme Usulü Nedir?

 Seri muhakeme usulü Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) 250’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bazı suçlar bakımından cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermemesi halinde şüphelinin müdafi yanında açık rızasının alınması koşuluyla uygulanacak olan ve şüphelinin kabulü halinde savcılık tarafından yaptırımın belirlenip yarı oranında indirim yapılması akabinde de mahkeme tarafından mezkûr cezanın denetlenip hüküm kurulması suretiyle uygulanacak özel bir yargılama […]

Read more

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu fail tarafından mağdurun vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması neticesinde işlenebilir. Kanun maddesinden yaralama suçunun 3 şekilde işlenebileceği anlaşılmaktadır. Bir kimsenin başka birine tokat atması, yumruk atarak mağdurun vücudunda morluk yaratması veya bir cisimle mağdura vurarak mağdurun vücudunda kanama yaratması kasten yaralama suçuna örnek olarak verilebilir. Belirtmek gerekir ki […]

Read more

Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten adam öldürme suçunun temel hali Türk Ceza Kanunun(TCK) 81’inci maddesinde nitelikli hali ise 82’nci maddede düzenlenmiştir. Kasten adam öldürme suçu serbest hareketli bir suç olup mağdurun hayatına son vermeye yönelik herhangi bir davranışla işlenebilir. Buradaki önemli nokta failin mağduru öldürme bilinci ve isteğinde olmasıdır. Kast unsurunun(bilme+isteme) gerçekleşmemesi halinde ise taksirle öldürme suçu meydana gelir. […]

Read more

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB)

HAGB, sanık hakkında mahkeme tarafından verilen cezanın denetim süresi içerisinde belirli şartların gerçekleşmesi halinde ortadan kalkmasıdır. Ancak mahkeme tarafından HAGB kararı verilebilmesi için öncelikle sanık bakımından bazı şartların sağlanması gerekmektedir. HAGB Ceza Muhakemeleri Kanunun(CMK) 231’inci maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu maddeye göre mahkeme tarafından HAGB kararı verilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Bunlar; Sanık hakkında yargılama […]

Read more

Hakaret Suçu Ve Cezası

Hakaret suçu TCK’nın 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK’ya göre hakaret suçu bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da bir kimseye sövmek suretiyle onun onur, şeref ve saygınlığına saldırarak işlenebilir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere hakaret suçu iki şekilde işlenebilmektedir. Bunlardan ilki somut bir fiil […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.