Currently browsing: Haberler

Malpraktis Tazminatlarında Özel Hekimler Mağdur (Mu?)

Dr. Feza Şen tarafından yazılan ve Bursa Hayat isimli internet sitesinde 29.06.2022 tarihinde yayınlanan Malpraktis Tazminatlarında Özel Hekimler Mağdur (Mu?) isimli köşe yazısındaki görüşlerimiz: “LexConsül hukuk bürosu kurucu avukatı Canberk Şen konuya daha farklı bir noktadan bakıyor. “Rücu meselesine ilişkin yapılan düzenlemelere eleştirileri mevcut. Bir devlet görevlisinin kamu hizmeti yaparken vatandaşa zarar vermesi durumunda, vatandaş […]

Read more

TEBLİĞ SUNUMU

Kurucumuz Av. Canberk Şen Atılım Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Kitle Fonlaması Sempozyumu” nun oturum başkanlığını Prof. Dr. Aynur Yongalık’ın yaptığı 2. oturumunda “Girişim Şirketlerinin Pay İhracı Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Sorumluluğu” başlıklı tebliği sunmuştur. Aynı oturumda Dr. Öğr. Üyesi Serdar Hızır “III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği ile Kabul Edilen Pay Devri Sınırlamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı […]

Read more

2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ve sözleşmeye ilişkin duyuru Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yayınlanmış olup mevcut duyuruya linkten ulaşabilirsiniz: https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/2022-Yili-Sosyal-Guvenlik-Kurumu-Ozel-Saglik-Hizmeti-Sunucularindan-Saglik-Hizmeti-Satin-Alim-Sozlesmesi-2022-05-27-07-48-41  

Read more

UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

31 Aralık 2021 tarih 31706 sayılı Resmî Gazete’de Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca uzlaştırmacılara; a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 200-300 TL, b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde; 1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 TL, 2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 TL, 3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 TL, […]

Read more

CMK ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

CMK ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI 25 Kasım 2021 tarih 31670 sayılı Resmi Gazete’de CMK Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarife uyarınca görevlendirilecek avukatlara a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL, b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL, c) Asliye ceza mahkemeleri: 1) Takip eden davalar için 1.113 TL, 2) Seri muhakeme […]

Read more

BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

24 Aralık 2021 tarih 31699 sayılı Resmî Gazete’de Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Söz konusu tarife uyarınca bilirkişilere; a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290,00 b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00 c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00 […]

Read more

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Taraflar […]

Read more

ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

22 Aralık 2021 tarih 31697 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre; Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 […]

Read more

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

16 Aralık 2021 tarih 31691 sayılı Resmî Gazete’de tüketici hukukuna ilişkin parasal sınırların arttırılmasına dair tebliğ yayınlandı. Söz konusu tebliğe göre; 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.