Currently browsing: İş Hukuku

Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin; iş sözleşmesinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. Uygulamada iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçilerin korunması için getirilmiş bir düzenlemedir.(Daha fazla bilgi için bknz: İşe İade Davası) Kötü niyet tazminatı yasal dayanağını İş Kanunun 17’nci maddesinde bulmaktadır. İlgili maddeye “bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin […]

Read more

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti(Ubgt) Fazla Çalışma Ücreti Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti(Ubgt) Fazla Çalışma Ücreti Yıllık İzin Ücreti Alacağı Kıdem Tazminatı İşveren tarafından işçiye belirli şartların sağlanması halinde işçinin kıdemiyle orantılı olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatının kanuni dayanağı 1475 sayılı eski İş Kanunun 14’üncü maddesidir. 4857 sayılı güncel İş Kanunu 1475 sayılı eski İş Kanunun 14’üncü maddesini […]

Read more

İşe İade Davası

İşçinin iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılarak feshedilmez ise işçi işe iadesi için gerekli kanuni yollara başvurabilir. İş Kanunu 18’inci madde ile geçerli feshin nasıl yapılabileceğini ve şartlarını düzenlemiştir. Eğer işveren 18’inci maddede belirtilen şartlara uymaksızın işçinin iş akdini feshederse belirli şartların sağlanması halinde işçi tarafından işe iade davası açılabilir. İşe İade Davasının […]

Read more

İş Kazası Ve Maddi-Manevi Tazminat Talepleri

İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü esnasında meydana gelen ve işçinin ölümüne ya da yaralanmasına sebep olan olay olarak tanımlanabilir. 5510 sayılı kanunun 13’üncü maddesi iş kazasını Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle Bir işverene bağlı olarak çalışan […]

Read more

İkale Sözleşmesi(Bozma Sözleşmesi)

İkale kelime olarak bozma anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda her iki tarafında anlaşarak aralarında bulunan sözleşmeyi ortadan kaldırmasına ikale sözleşmesi denir. İkale sözleşmesinin yapılabilmesi için tarafların iradeleri mutlaka karşılıklı ve birbirine uygun olmalıdır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere iş sözleşmesi ya geçerli sebebe ya da haklı sebebe dayanılarak feshedilebilir. Eğer işçinin iş sözleşmesi İş Kanunun […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.