Currently browsing: Sağlık Hukuku

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık turizmi, kişilerin tedavici edici hizmetleri veya sağlıklarının korunması için gereken önleyici, koruyucu hizmetleri almak maksadıyla yurt dışındaki ülkelere ziyaretleri olarak ifade edilmektedir. Sağlık Turizmi Kimler Tarafından Yapılabilir ve Gerekli Belgeler Nelerdir? Sağlık turizminin gerçekleştirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığından sağlık turizmi yetki belgesi alınması gerekmektedir. Sağlık turizmi ülkemizde Uluslararası […]

Read more

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15.06.2022 tarih 31867 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. KAPSAMI Söz konusu yönetmelik kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, […]

Read more

Özel Hastaneler Tarafından Fazladan Alınan Ücretlerin İadesi

Özel hastaneler 5510 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi uyarınca SGK tarafından belirlenen bedellerin iki katına kadar ilave ücret alma hakkına sahiptir. 5510 sayılı Kanunun 73/2 maddesi “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları […]

Read more

Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu

Malpraktis, hekimin yanlış veya eksik tedavi uygulaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Malpraktis teşhis veya tedavi aşamasında doktor tarafından yapılması lazım gelen işlemlerin tam olarak yapılmaması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu noktada belirtilmesi gerekir ki; bir hastanın hareket yeteneğini tamamen kaybetmesi ya da söz konusu yeteneklerinde azalma olması veya hastanın hayatını kaybetmesi malpraktisi gündeme getirebilir. Teşhis aşamasında doktorun […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.