Currently browsing: Ticaret Hukuku

Limited Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Esas Sözleşme Nedir? Esas sözleşme limited şirketle ilgili sermaye durumu, ortaklık, hak ve yetki vb konularda bilgi veren ve limited şirketin temelini oluşturan belge olarak tanımlanabilir. Limited şirket kurulurken esas sözleşmede öngörülen hükümlerin zaman içinde şirketin yapısının değişmesi, ekonomik değişiklikler vb nedenlerden dolayı değiştirilmesi gerekebilir. Limited şirkette esas sözleşme değişikliği md 589 vd hükümlere göre […]

Read more

Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Esas Sözleşme Nedir? Esas sözleşme anonim şirketle ilgili pay sahipliği, sermaye durumu, ortaklık, hak ve yetki vb konularda bilgi veren ve anonim şirketin temelini oluşturan belge olarak tanımlanabilir. Anonim şirket kurulurken esas sözleşmede öngörülen hükümlerin zaman içinde şirketin yapısının değişmesi, ekonomik değişiklikler vb nedenlerden dolayı değiştirilmesi gerekebilir. Anonim şirkette esas sözleşme değişikliği md 421 vd […]

Read more

Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu

TTK md. 623/1 uyarınca limited şirketin yönetim ve temsil yetkisi ortaklar kurulu kararıyla veya şirket esas sözleşmesinde öngörülerek ortaklardan bazılarına veya üçüncü kişilere bırakılabilir. Önemli nokta şudur ki; limited şirketin yönetimi ve temsili tamamen üçüncü kişilere bırakılamaz. Limited şirketin bir müdürü olabileceği gibi birden fazla müdür atanması da söz konusu olabilir. Birden fazla müdürün atanması […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.