Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten adam öldürme suçunun temel hali Türk Ceza Kanunun(TCK) 81’inci maddesinde nitelikli hali ise 82’nci maddede düzenlenmiştir. Kasten adam öldürme suçu serbest hareketli bir suç olup mağdurun hayatına son vermeye yönelik herhangi bir davranışla işlenebilir. Buradaki önemli nokta failin mağduru öldürme bilinci ve isteğinde olmasıdır. Kast unsurunun(bilme+isteme) gerçekleşmemesi halinde ise taksirle öldürme suçu meydana gelir. Kasten adam öldürme suçunun mağduru tam ve sağ doğumu gerçekleşmiş gerçek kişilerdir. Yani henüz doğmamış ana karnında bulunan cenin ile hayvanların öldürülmesi bu suça vücut vermez.

TCK’nın 82’nci maddesi kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallerini düzenlemekte olup

“Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

 1. a) Tasarlayarak,
 2. b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 3. c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 4. d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 5. e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 6. f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 7. g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 8. h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)
 9. i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 10. j) Kan gütme saikiyle,(2)
 11. k) Töre saikiyle,(2)

            İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

şeklindedir.

Mezkûr maddedeki fillerin mağdura yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde kasten adam öldürme suçunun nitelikli hali vücut bulmuş olur ve söz konusu suçun cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Söz konusu durumlar dışında TCK’nın 83’üncü maddesinde kasten adam öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi hali düzenlenmiştir.

“Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

            Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

            (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 1. a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 2. b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

            Gerekir.

            (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.”

TCK 83 maddenin gerçekleşmesi halinde ise sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kasten adam öldürme suçunun mağduru olan tarafın yakınları/mirasçıları mezkûr suçun failine karşı hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.