Sağlık Hukuku

Hasta ile hekim arasındaki uyuşmazlıklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktisten kaynaklanan idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ile hekim ve hasta hakları sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

  • Hasta Hakları
  • Hekim Hakları
  • Doktor, Diş Hekim Sorumluluk Alanları
  • Tıbbi Malpraktis
  • Tıbbi Malpraktisten Kaynaklanan Tazminat ve Ceza Davaları

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.