All posts tagged: Haciz

İcra Takibinde Haciz Aşaması

Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine kayıtlı taşınır mal bulunması durumunda mezkûr mallar icra dairesi marifetiyle haczedilebilir. Taşınır mal üzerine konan haczin süresi 6 ay olup 6 ay sonunda yenilenmemesi halinde […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.