All posts tagged: İcra

İcra Hukukunda İstihkak Davası

Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere alacaklı alacağına kavuşmak için öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itiraz edilip akabindeki hukuki süreçlerde itirazın reddedilmesi halinde ödeme emri kesinleşir. Ödeme emrinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklı borçlunun taşınır, taşınmaz mallarını veya üçüncü kişilerde bulunan alacaklarını haczedebilir. Alacaklının borçlunun mallarını haczetmesi sırasında borçlu veya […]

Read more

İcra Hukukunda Hacizli Taşınır Malın Satışı

Alacaklı olarak borçluya ödeme emri gönderildikten ve söz konusu ödeme emri kesinleştikten sonra borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerine haciz konulabileceğini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Ancak alacaklının alacağına kavuşması için icra hukukumuzda bir aşama daha mevcuttur: Hacizli Malın Paraya Çevrilmesi(Satışı). Borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına haciz konulduktan sonra alacaklı söz konusu malların satışının yapılarak paraya […]

Read more

İcra Takibinde Haciz Aşaması

Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine kayıtlı taşınır mal bulunması durumunda mezkûr mallar icra dairesi marifetiyle haczedilebilir. Taşınır mal üzerine konan haczin süresi 6 ay olup 6 ay sonunda yenilenmemesi halinde […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.