Tahliye Taahhüdü İle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliye taahhüdü ile kiralanan taşınmazdan tahliyesi kaynağını TBK md 352/1’den almaktadır.

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir”

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Koşulları

Tahliye taahhüdü ile ancak konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesine konu taşınmazların tahliyesi sağlanabilir. Tahliye taahhüdü kanunda da belirtildiği üzere yazılı şekilde yapılmalıdır. Tahliye taahhüdünün noter huzurunda yapılması durumunda kiracının imza inkarında bulunması söz konusu olamayacaktır. Tahliye taahhüdü koşulsuz, şartsız olmalı ve serbest iradeye dayanılarak verilmelidir. Her ne kadar TBK md 352/1 de yazılı olmasa da tahliye taahhüdünün geçerliliği için Yargıtay uygulaması ile ortaya çıkmış bir şart daha bulunmaktadır. Tahliye taahhüdü kira sözleşmesi imzalandıktan ve kiralanan taşınmaz kiracıya teslim edildikten sonra akdedilmelidir. Yani, kira sözleşmesi ile aynı anda imzalanan tahliye taahhüdü geçersiz olacaktır.

Boş Tahliye Taahhütnamesi

Kira sözleşmesi ile aynı anda imzalanan tahliye taahhüdünün geçersiz olması nedeniyle uygulamada kiraya verenlerin kiracılardan boş tahliye taahhütnamesi aldıkları görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/975 E., 2021/1108 K. 28.09.2021 tarihli kararı ile tahliye taahhüdünün kiralanın teslimi öncesinde ve tarihlerinin boş olarak verildiği, kiraya veren tarafından bu boşlukların sözleşmeye aykırı olarak doldurulduğunun ispatı kiracı üzerindedir. Görüldüğü üzere boş tahliye taahhütnamesi verildiğinde metindeki boşlukların kiraya veren tarafından sözleşmeye aykırı şekilde doldurulduğunun ispatı kiracıdadır.

İcra Yoluyla Tahliye

Kiracı tarafından tahliye taahhüdüne yazılan tarihte taşınmaz tahliye edilmezse kiraya veren icra takibi ile kiracıyı kiralanan taşınmazdan tahliye edebilir. Kiraya veren kiracıya tahliye emrini icra müdürlüğü aracılığıyla gönderdikten sonra kiracı kendisine tebliğ edilen tahliye emrine 7 gün içinde itiraz edebilir. 7 gün içerisinde tahliye emrine itiraz yapılmazsa kiracı 15 gün içerisinde kiralanan taşınmazı boşaltmak zorundadır.

Kiracı kendisine tebliğ edilen tahliye emrine süresi içerisinde itiraz ederse itirazın içeriği ve tahliye taahhüdünün yapılış şekline göre kiraya veren ya icra hukuk mahkemesinden itirazın kaldırılması ister ya da sulh hukuk mahkemesinde kiracı aleyhine tahliye davası açabilir.

Görüldüğü üzere kiracının ilamsız icra yoluyla tahliyesi ve tahliye taahhüdünün akdedilmesi detaylı hukuki bilgi gerektiren konula olup herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce mutlaka avukata danışılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.