Taksirle Adam Öldürme Suçu

Bu suç çeşidinde failin kasıtlı davranmaması gerekmekte olup TCK’nın 22 maddesinde düzenlenen taksir unsurunun gerçekleşmesi yeterlidir. Bir kimsenin taksirle adam öldürme suçun faili olabilmesi için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve neticesinde de kanunda suç olarak tanımlanan neticenin meydana gelmesi gerekmektedir. Daha basit bir anlatımla ifade etmek gerekirse failin kanunda suç olarak tanımlanan neticeyi öngörememesi ya da öngörmesine rağmen bir şey olmaz deyip davranışına devam etmesi ve nihayetinde suçun meydana gelmesi gerekmektedir.

TCK 22 madde

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

            (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

            (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

            (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

            (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.”

Şeklindedir.

Taksirle adam öldürme suçuna örnek olarak en çok karşılaşılan durum trafik kazalarıdır. Uygulamada ölümlü trafik kazalarının failleri ya genel taksir üzerinden ya da alkollü olmaları durumunda bilinçli taksir hükümlerinden ceza almaktadırlar. Ayrıca trafik kazası nedeniyle yakınlarını kaybedenlerin suçun faili aleyhine maddi/manevi tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Ölümlü trafik kazası dışında, silahla oynama neticesinde ölüme sebebiyet verme, sağlık çalışanın yanlış tıbbi müdahalesi neticesinde hastanın hayatını kaybetmesi gibi durumlarda taksirle adam öldürme suçuna vücut verebilir.

Taksirle adam öldürme suçu TCK’nın 85 maddesinde düzenlenmiş olup

“Taksirle öldürme

            Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

            (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Şeklindedir.

Taksirle bir insanın ölümüne sebep olunması durumunda faile iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ancak fail taksirli davranışı nedeniyle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise faile iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.