Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname ölüme bağlı bir hukuki işlem olup belli durumların bulunması halinde iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptal nedenleri şunlardır:

  • Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa
  • Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa
  • Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise
  • Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa

Vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından yukarıda belirtilen nedenlere dayanılarak iptal davası açılabilir. Belirtmek gerekirse iptal davası açılması durumunda mutlaka vasiyetnamenin bir bütün halinde iptal edilmesi gerekmez, sadece hukuka aykırılığın bulunduğu kısım için de iptal talep edilebilir.

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. Eğer vasiyetnamenin bir kısmında bu kimselere kazandırmada bulunuldu ise sadece söz konusu kazandırmalar iptal edilebilir. Kanun koyucu burada ölen kimsenin son arzularına önem verdiği için vasiyetnamenin tamamının değil sadece kazandırma yapılamayacak kimselere kazandırma yapılan kısımlarının iptal edilebileceğini öngörmüştür.

Yukarıda sayılan nedenlere dayanarak vasiyetnamenin iptalinin talep edilebilmesi için uyulması gereken süreler vardır. Bu noktada kanun 3 farklı süre öngörmüştür. Bu sürelerden ilki öğrenme tarihinden diğer ikisi ise vasiyetnamenin açılması tarihinden itibaren başlar. İptal davası; davacının hukuka aykırı vasiyetnameyi veya iptal sebeplerini ya da kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır(İlk süre). Her halükarda iptal davasını açma süresi iyiniyetli davalılar bakımından vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıldır.(ikinci süre). Son olarak iptal davasını açma süresi kötü niyetli davalılar bakımından vasiyetnamenin açılmasından itibaren 20 yıldır. Buradaki süreler hak düşürücü süreler olup söz konusu sürelerin kaçırılması halinde hukuka aykırı vasiyetnamenin iptali istenemez.

Miras hukuku aşırı teknik bir alan olması nedeniyle vasiyetname bakımından iptal nedenlerinin bulunması ve iptal davasının açılmak istenmesi halinde mutlaka alanında uzman avukata başvurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.