Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları
 • Hukuki ve fiili el koyma nedeniyle tazminat davaları
 • İmar uygulamalarından kaynaklanan bedele dönüştürme davaları
 • Taşınmazın kamulaştırma amacından farklı kullanımı nedeniyle tazminat ve iade davaları
 • Tapu sicilinin düzgün tutulmaması nedeniyle devletin objektif sorumluluğuyla ilgili tazminat vs. davalar
 • Muris muvaazası ve inanç sözleşmelerine bağlı tapu iptal ve tescil davaları
 • Bedelde muvazaa, muvazaalı takas iddialarına dayalı ve diğer şufa (ön alım) davaları
 • İştirak ve/veya müşterek mülkiyet sahipleri arasındaki ortaklığın giderilmesi davaları, satış işlemleri, paraların paylaştırılması işlemleri
 • İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri
 • Taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü dava
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davası
 • Kira tespiti ve kiranın uyarlanması davaları

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.