Currently browsing: Miras Hukuku

Yasal Mirasçılık Nedir? Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Kanun koyucu tarafından bazı kimselere mirasçılık sıfatı kazanılmış verilmiş ise yasal mirasçılık söz konusudur. Eğer miras bırakan tarafından bir ölüme bağlı tasarruf ile mirasçılık sıfatı kazanılıyorsa iradi mirasçılık ortaya çıkacaktır. Kanun koyucu yasal mirasçıları saymıştır. Bunlar kan hısımları(altsoy, ana-baba, büyük ana ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar), sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir. Kısacası toplamda […]

Read more

Vasiyetnamenin Tenfizi

Miras bırakan ölümünden önce vasiyetname yaparak bir kimseye mirasından belli bir alacak, hak veya başka bir şey talep etme yetkisi verebilir. Daha öncede belirtildiği üzere vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzu ve isteklerini içeren belgedir. Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılabilmesi için öncelikle lehine belli bir alacak ya da hak bırakılan birisi olmalıdır. […]

Read more

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname ölüme bağlı bir hukuki işlem olup belli durumların bulunması halinde iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptal nedenleri şunlardır: Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa Vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati […]

Read more

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini içeren yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname ile saklı paylı mirasçıların saklı pay miras haklarına dokunulmadan tasarrufta bulunulabilir. Ayrıca vasiyetname 3 şekilde yapılabilir. Bunlar: resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. RESMİ VASİYETNAME Hukukumuzda 3 şekilde vasiyetname yapılacağı öngörülmüş olsa da ispat kolaylığı ve güvenilirlik açısından resmi vasiyetname yapılması […]

Read more

Tenkis Davası

Hukuk sistemimiz miras bırakanın miras üzerinde tam şekilde tasarruf etmesinin önüne geçmiştir. Saklı Pay Nedir ve Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Kimlerdir? isimli yazıda belirtmiş olduğum üzere altsoy, sağ kalan eş ve ana-baba saklı paylı mirasçıdır. Miras bırakan sayılan saklı pay mirasçılarının saklı payları üzerinde istediği gibi tasarruf edemez. Eğer miras bırakan saklı paylar üzerinde istediği […]

Read more

Saklı Pay Nedir ve Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Kimlerdir?

Miras hukuku sistemimiz miras bırakan kişinin mirasının tamamı üzerinde serbestçe tasarruf etmesine izin vermemiştir. Miras bırakanın tasarruf etme yetkisi bazı mirasçıların payları bakımından sınırlandırılmıştır. Bu sebeple miras bırakanın bazı mirasçıların belirli miktar payları üzerinde tasarruf edemeyeceği kısma saklı pay, bu hakka sahip mirasçıya da saklı pay sahibi mirasçı denmektedir. Kısacası miras bırakan eğer saklı pay […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.