İcra Takibinde Haciz Aşaması

Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır.

Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine kayıtlı taşınır mal bulunması durumunda mezkûr mallar icra dairesi marifetiyle haczedilebilir. Taşınır mal üzerine konan haczin süresi 6 ay olup 6 ay sonunda yenilenmemesi halinde düşer. Uygulamada yapılan sorgu neticesinde borçlunun aracına(otomobil, kamyon vs) sistem üzerinden doğrudan haciz şerhi işlenebilmektedir.

Eğer borçlunun taşınmazı var ise yine borçlu adına kayıtlı bulunan taşınmazlarda haczedilebilir. Taşınmaz haczinin süresi 1 yıl olup 1 yılın sonunda haczedilen taşınmazın satışı istenmez ise haciz düşecektir. Yine uygulamada sistem üzerinden yapılan sorgulama neticesinde borçlu adına taşınmaz malvarlığına rastlanılırsa icra dairesi aracılığıyla söz konusu taşınmaz üzerine haciz konulabilmektedir.

Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki aşama olan haciz aşamasında bir diğer haciz yolu borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz müzekkeresi veya İİK 89/1 maddesi uyarınca 89/1 ihbarnamesi gönderilmesidir. Bunun dışında borçlunun maaşına haciz müzekkeresi de yazılabilir. Bu durumda borçlunun çalıştığı işyeri borçlunun maaşının1/4’ünü borcun tamamı ödenene kadar icra dairesine yatırmak zorundadır.

Son olarak bir diğer haciz işlemi ise borçlunun evinde veya işyerinde haciz yapmaktadır. Haciz duruma ve hukuki ilişkinin konusuna göre ya işyerinde ya da borçlunun evinde yapılır. Haciz mahallinin kilitli olması durumunda çilingir marifetiyle haciz mahalli açtırılır ve içeri girilir. Haciz memuru tarafından tutanak ile haczi kabil mallar belirlenir ve haczedilebilir. Haczedilen mallar yediemin olarak borçluya bırakılabilir ya da taşınarak malın özelliğine göre depoya veya başka bir yere çıkarılabilir.

Görüldüğü üzere haciz işlemi kolay olmayan ve teknik bilgi gerektiren bir işlemdir. İcra dosyasının haciz aşamasına gelmesi halinde ister alacaklı olun ister borçlu mutlaka alanında uzman bir icra hukuku avukatına danışmanız gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.