Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu TCK’nın 89’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre taksirle yaralama suçu mağdurun vücuduna acı vermek veya sağlığını ya da algılama yeteneğinin bozulması neticesinde ortaya çıkar. Uygulamada taksirle yaralamaya örnek olarak trafik kazası sonucunda yaralanma, doktor hatası neticesinde yaralanma, iş kazası neticesinde yaralanma gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

Kasten yaralama suçunda fail bakımından bilme ve isteme unsurlarının yani kasıt unsurunun gerçekleşmiş olmasına rağmen taksirle yaralama suçunda fail bakımından bilme ve isteme unsurları söz konusu değildir. Fail dikkatsiz davranarak mağdurun yaralanmasına sebep olmakta ya da gerçekleştireceği fiille olumsuz bir sonucun ortaya çıkacağını öngörmekte ancak buna rağmen önlem almamaktadır. İlk anlatılan durum basit taksir ikincisi ise bilinçli taksirdir. Uygulamada en çok görülen bilinçli taksirle adam yaralama durumu trafik kazasında ortaya çıkar. Alkollü araç kullanan kimse alkolün araç kullanma yeteneğini/reflekslerini etkileyeceğini/azaltacağını bilir ancak bir şey olmaz diyerek yine de araç kullanır ve yaralanmaya sebep verir bu durumda suçun faili bilinçli taksirle yaralama suçundan dolayı ceza alır.

Taksirle yaralama suçunun temel halinin(TCK 89/1) takibi şikâyete bağlı olup nitelikli halinde(TCK89/2-3-4) ise eğer söz konusu suç bilinçli taksir ile işlenmiş ise mağdurun şikâyeti aranmaz. Suçun takibinin şikâyete bağlı olmasından maksat taksirle yaralama suçuna maruz kalan kimse eğer suç için şikâyetçi olmazsa faile karşı soruşturma açılmaz, eğer mağdur yargılama sırasında şikâyetini geri çekerse ceza davası düşer.

Ayrıca taksirle yaralama suçu uzlaştırmaya tabidir. Taraflar uzlaştırma bürosu tarafından uzlaşmaya davet edilir uzlaşılamaması halinde ise ceza davası açılır. Ceza davası neticesinde suçun temel hali işlenmiş ise(TCK 89/1) fail üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak suçun nitelikli hali(TCK89/2-3-4) işlenmiş ise verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.

“Taksirle yaralama

            Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

            (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. b) Vücudunda kemik kırılmasına,
 3. c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 4. d) Yüzünde sabit ize,
 5. e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 6. f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

            Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

            (3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 2. b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 3. c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 4. d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
 5. e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

            Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

            (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (5)  Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.”

Taksirle yaralama suçunun nitelikli halleri şu şekildedir:

Eğer taksirle yaralama fiili mağdurun; duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, vücudunda kemik kırılmasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Eğer taksirle yaralama fiili mağdurun; iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa verilecek ceza bir kat oranında artırılır.

Eğer taksirle yaralama fiili birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise fail hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Taksirle yaralama durumunda faile karşı yürütülen ceza davasının yanında bir de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Taksirle yaralama fiilinin gerçekleşmesi durumunda fail veya mağdurun mutlaka alanında uzman bir ceza avukatı ile çalışması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.