Vasiyetnamenin Tenfizi

Miras bırakan ölümünden önce vasiyetname yaparak bir kimseye mirasından belli bir alacak, hak veya başka bir şey talep etme yetkisi verebilir. Daha öncede belirtildiği üzere vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzu ve isteklerini içeren belgedir.

Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılabilmesi için öncelikle lehine belli bir alacak ya da hak bırakılan birisi olmalıdır. Vasiyet alacaklısı olan kişi mirasçı değildir. Vasiyet alacaklısı miras bırakanın mirasından sadece belli bir hak, alacak, taşınır veya taşınmaz malı talep edebilme yetkisine sahip olan kişidir. Örnek vermek gerekirse; miras bırakan kimse mirasında bulunan x marka arabayı veya y ilinde bulunan evi birine bırakması durumunda kendisine mal bırakılan kişi vasiyet alacaklısı olmaktadır.

Kişi ölmeden önce son arzularını içeren vasiyetnamesini düzenlendikten sonra noter bu durumu Nüfus Müdürlüğüne bildirir. Vasiyetnameyi yapan kişi öldükten sonra yasal mirasçıları mirasçılık belgesi almak için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaparlar. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vasiyetnameden haberi olması neticesinde mahkeme bütün mirasçıları çağırır ve vasiyeti açar. Ancak vasiyetnamenin açılması vasiyet alacaklısının vasiyetnamede kendisine bırakılan mala, hakka ulaşması için yeterli değildir. Sulh Hukuk Mahkemesi vasiyetnameyi açmanın yanında yasal mirasçılara da mirasçılık belgesini verir. Ancak tekrardan belirtmek gerekir ki vasiyet alacaklısı mirasçı değildir ve kendisine mirasçılık belgesi verilmez.

Mirasçılık belgelerinin verilmesi ve vasiyetnamenin açılmasından sonra vasiyet alacaklısı vasiyetnamede kendisine vaat edilen hakkın veya alacağın kendisine devredilmesi için talepte bulunmak zorundadır. Vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin açılması ve kendisinin vasiyet alacaklısı olduğunu öğrendikten hemen sonra vasiyetnamenin tenfizi davasını açabilir.  Vasiyetnamenin tenfizi davası bütün mirasçılara karşı miras bırakanın son yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin tenfizini vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıllık sürede istemelidir. Öngörülen bu 10 yıllık süre hak düşürücü süre niteliğinde olup söz konusu sürenin kaçırılması halinde vasiyet alacaklısının talep hakkı ortadan kalkacaktır. Vasiyetnamenin tenfizi vasiyetname açıldıktan hemen sonra talep edilebilir. Ancak mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptali talep edilirse açılmış olan vasiyetnamenin tenfizi davası durur. İptal davası neticesinde vasiyetnamenin iptaline karar verilmez ise açılmış olan vasiyetnamenin tenfizi davası kaldığı yerden devam eder. Eğer vasiyetnamenin iptali davasında davacı haklı çıkar ve vasiyetnamenin iptaline karar verilirse vasiyetname ortadan kalkmış olacağı için vasiyet alacaklısının alacağı ve talep hakkı da ortadan kalkar.

Vasiyetnamenin tenfizi davası neticesinde alacağı mahkemece kabul edilen vasiyet alacaklısına herhangi bir belge verilmeden kendisine bırakılan taşınmazın tapu siciline kaydı yapılmasına karar verilir. Vasiyet alacaklısının alacağı taşınır bir mal ise vasiyetnamenin tenfizi davası neticesinde söz konusu taşınırın vasiyet alacaklısına teslim edilmesine karar verilir.

Miras hukuku teknik bilgi gerektiren bir alan olması nedeniyle mutlaka alanında uzman bir miras hukuku avukatına danışılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.