Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin; iş sözleşmesinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. Uygulamada iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçilerin korunması için getirilmiş bir düzenlemedir.(Daha fazla bilgi için bknz: İşe İade Davası)

Kötü niyet tazminatı yasal dayanağını İş Kanunun 17’nci maddesinde bulmaktadır. İlgili maddeye “bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” şeklindedir. Maddeden de anlaşıldığı üzere iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler, iş sözleşmelerinin kötü niyetle feshedildiğini düşünüyorlarsa bu yola başvurabilirler. Eğer dava neticesinde işçi haklı bulunursa işveren işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat öder.

Kötüniyet tazminatının şartları nelerdir?

  • En önemli şart iş güvencesi hükümlerine tabi olmamak

Burada iş güvencesi şartlarının neler olduğunu belirtmekte fayda var.

  • İşçinin çalıştığı işyerinde 30 veya daha fazla işçinin bulunması
  • İşçinin en az 6 aylık kıdeminin bulunması
  • Belirli konumdaki işveren vekillerinden olmaması

İşe iade davası isimli yazımda da belirttiğim üzere genel manada bu üç şartı taşıyan işçi işverene karşı işe iade davası açabilmektedir. Ancak belirtilen şartları taşımayan yüzbinlerce işçi bulunduğu için kanun koyucu geri kalanları korumak adına İş Kanuna kötüniyet tazminatı müessesini getirmiştir. İşe iade güvencesinden faydalanmayan işçi kötüniyet tazminatından faydalanabilir.

  • İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş akdinin bulunması
  • İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından kötüniyetle feshedilmesi

Kötüniyet kavramı İş Kanununda tanımlanmamış olup uygulama ile kapsamı belirlenmektedir. İşçinin hamile olması nedeniyle işten çıkarılması, objektif iyi niyet kurallarına aykırılık, işçinin işverenini şikâyet etmesi nedeniyle işten çıkarılması gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

Bahsedilen durumların mevcudiyeti halinde işçi kötüniyet tazminatı talep edebilir. İşveren tarafından işçiye ihbar tazminatı ödenmiş olması kötüniyet tazminatı ödenmesine engel olmaz. İşçiye ödenecek kötüniyet tazminatı işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirlenir. Buna göre;

  • İşçi işyerinde 6 AYDAN AZ çalışmış ise 6 Haftalık Kötüniyet Tazminatına hak kazanır
  • İşçi işyerinde 6 AY ile 1,5 YIL ARASINDA çalışmış ise 12 Haftalık Kötüniyet Tazminatına hak kazanır
  • İşçi işyerinde 1,5 YIL ile 3 YIL ARASINDA çalışmış ise 18 Haftalık Kötüniyet Tazminatına hak kazanır
  • İşçi işyerinde 3 YILDAN FAZLA çalışmış ise 24 Haftalık Kötüniyet Tazminatına hak kazanır

Bir diğer önemli nokta kötüniyet tazminatı 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğudur. Tekrardan belirtmek gerekir ise kıdem ve ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı farklı kavramlardır. İşverenin ihbar tazminatını ödemesi feshin kötüniyetli olmadığını göstermez ve işveren kötüniyet tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Yine iş güvencesi hükümleri kapsamındaki işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen sürelere ilişkin alacak ile kötüniyet tazminatı arasında fark vardır. İş güvencesinden faydalanamayan işçi eğer yukarıda belirtilen şartlarda mevcut ise kötüniyet tazminatını isteyebilir. Kötüniyet tazminatına ilişkin hukuki girişimlere başlamadan önce mutlaka alanında uzman iş hukuku avukatına danışılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.